CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LÊ GIA
Địa chỉ: 74 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú
SĐT: 02838 427 999
Fax: 02838 498 089